Fællesklubben på Danfoss

Gå til indhold

Hoved menu:

Fællesklubbens
tillidsrepræsentanter


David Krarup Buhayan Dam
Kundechef
30 30 80 87
dada@industrienspension.dk
Mød din pension – i Nordborg
Som en del af din overenskomst bliver der hver måned sat 12 % af din løn ind på din pensionsordning i Industriens Pension. Pengene går til pensionsopsparing og til at forsikre dig, hvis der sker noget alvorligt, inden du går på pension.
Men får du nok ud af pengene? Og har du de rigtige forsikringer?
Disse og mange andre spørgsmål får du svar på, når kundechef David Krarup Buhayan Dam
fra Industriens Pension kommer forbi til informationsmøde.
Onsdag d. 5/10: kl. 14.15 til 15.30 og igen kl. 20.30 til 22.00. Maikro M3.
Torsdag d. 6/10: kl. 14.15 til 15.30. Maikro M3.
Onsdag d. 26/10: kl. 14.15 til 15.30 og igen kl. 20.30 til 22.00. Maikro M3.
Torsdag d. 27/10: kl. 14.15 til 15.30. Maikro M4, (24 pladser).
Mødet er for alle klubmedlemmer.
Husk på det er et tilbud, så det er uden for arbejdstiden.
På gensyn
                                            

20. februar
Danfoss skifter fra Manpower til JKS.
Det er følgende i skal holde øje med ved Skift fra Manpower til JKS.
Læs det her
-------------------------
27. januar 2016
Information om regulering
af minimumslønnen.
Læs den her
Nyt fra Fællesklubben.
Ved generalforsamlingen den 30. april 2016 blev der enighed om, at det pengebeløb på 10.000 kr. som fællesklubben fik ved 50 års jubilæum skulle bruges til, at lave en konkurrence, lignende OK konkurrencen, som vi havde for nogle år siden.
De 10.000 kr. bliver delt ud på 20 gavekort. Der vil blive afholdt 2 konkurrencer á 10 gavekort pr. gang.
  • Første gang den 1. september.
  • Anden gang 1. november.
Alle fællesklubbens medlemmer må og er velkommen til, at deltage.

Held og lykke
Fællesklubben


Soomerferie 2016

Kære kollegaer.
Sommerferien nærmer sig med raske skridt.
Derfor vil fællesklubben ønsker jer alle en rigtig god sommerferie og pas godt på jer selv og jeres familie.
Til dem som skal arbejde i ferien ønsker vi jer
Skulle der mod al forventning være behov for hjælp fra en tillidsrepræsentant, ser ferieplanen således ud.
Se planen til højre.
I ugerne 27, 28, 29 og 30 er du velkommen til at kontakte
Lars Grau tlf.nr. 24 85 94 07 eller 3505
I ugerne 31 og 32 er du velkommen til at kontakte
Helle Borring tlf.nr. 29 91 11 00 eller 6297
Tillidsrepræsentanterne har ferie i følgende uger:

Uge: 27 28 29  
Jørgen Lorenzen mobil nr.: 2115 9222
Uge:  28 29 30
Helle Borring mobil nr.:2937 9262
Uge:  29 30 31 
Morten Hansen  tlf. nr.: 74886988
Uger:  29 30 31
Bent Lewke  tlf. nr.: 7488 6150
Uge: 29 30 31 
Leif Byllemos mobil nr.:   3051 7593
Uge: 30 31 32
Lars Grau  mobil nr.: 2485 9407
Uge: 31 32
John Hansen mobil nr.: 3052 6991
Uge: 29 30 31 
Frank Nielsen mobil nr.: 7488 6101
Uge:  29 30 31
Rosa Kolb mobil nr.: 7488 6058
Uge: 29 30 31
Henrik Brøndum mobil nr.:   20700384
Chefer - pas godt på jeres vikar….
for lige henne om hjørnet kommer væksten og så skal I, på lige fod med andre danske virksomheder, ud og tiltrække den arbejdskraft  der skal håndtere væksten og sikre bundlinjen.
Her er det ikke nødvendigvis demder betaler den højeste løn eller har den bedste omdømme der hyrer den arbejdskraft, der skal bruges, men sandsynligvis dem, der tilbyder en fastansættelse.
Danmarks store udfordring på arbejdsmarked er den høje gennemsnitsalder, som nu er over 50 år
De unge under 40 år er dårligt repræsenteret, enten fordi de ikke er fødte eller fordi de ikke er der, hvor det er behov for dem. Ca. 10 % er over 60 år gamle i dag og har i løbet af de næste 2 år mulighed for, at gå på efterløn, når de ellers har tegnet en efterlønsordning.
Tryghed er det der står øverst på listen hos langt de fleste på arbejdsmarked.
Når der ikke er udsigt til en fastansættelse der, hvor de nu er, så er de, de første der vil forlade fabrikken når muligheden på fastarbejde tilbyder sig. 

Uddannelse er fremtiden, benyt dig af muligheden Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for industrien.
Du har ret til at søge tilskud fra IKUF, når du i mindst 6 måneder har været ansat på en virksomhed, der er omfattet af en af følgende overenskomster: 

STAR: Ny registersamkøring med det offentlige er en succes
Nyt samarbejde sikrer langtidssyge medlemmer besked om udbetalinger i forbindelse med tab af erhvervsevne.
Det skal være slut med, at langtidssyge og invalide medlemmer går glip af udbetalinger på grund af uvidenhed om deres forsikring ved tab af erhvervsevne. Derfor har Industriens Pension indgået et helt nyt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at samkøre registre.
Overarbejde
Alt arbejde ud over din ugentlige arbejdstid skal normalt aflønnes som overtid.
Reglerne for overtidsbetaling og varsling er forskellige i overenskomsterne. 
Der kan desuden være regler for afspadsering.
Spørg din tillidsrepræsentant , hvilke regler der gælder på vores arbejdsplads.
Danmarks konkurrencedygtighed bliver misbrugt i et Fupnummer.
Både arbejdsgiver og arbejdstager bruger de samme ord, når de taler om konkurrencedygtighed, vækst, effektivisering, velstand, men de har ikke de samme mål.
Når lønmodtager taler om vækst og effektivisering handler det for os, at sætte prisen ned på varerne for at sætte gang i handlen der skal bidrage til vækst og velstand til hele den danske befolkning, der skal gør os til et konkurrencedygtigt land, hvor der er plads til alle.
Dette er ikke arbejdsgivernes mål, deres mål er ene og alene, at skabe profit til, at øge virksomhedsejernes egenkapital så de kan konkurrere om, hvem der skal være den rigeste mand i Danmark, EU eller i verden.
• I 2010 var der 400 mennesker der ejede ligeså meget som 3½ milliard af de fattigste.
• I 2016 er der 62 mennesker der ejer ligeså meget som 3½ milliard af de fattigste.
• I 2022 er der 1 menneske der ejer ligeså meget som 3½ milliard af de fattigste.

Vi har skruet tempoet op til et vanvids tempo uden, at skabe nogen værdi eller vækst. Vi har skabt en verden der dræner verdensbefolkningen for det kapital, der skal sætte gang i handlen/væksten.
Heller ikke den nye regering er der meget lykke at hente hos. I stedet for at indføre lover der stiller de Danske Arbejdsgiver til ansvaret, der masseproducerer nedslidte og udbrændte medarbejder der havner på overførselsindkomsten, så fyrer man over 100 medarbejder ved arbejdstilsynet for, at skjule hvor utrolig farlige de danske arbejdspladser er blevet, der koster 2000 dansker livet hvert år, de 1400 af stress, de vil gå over lig for, at nå deres mål, alt i konkurrencedygtighedens navn
Samtidig med har den borgelige regering afskaffer fattigdomsgrænsen for, at skjule den eksplosion af fattige danskere der er kommet og vil komme, når først Working Poor er blevet implementeret. For at nævne det sidste eksempel, så prøver de, at indføre indslusningsløn til flugtningerne på 70 kr. i timen og lykkes dette vil det betyde, at vi af bagvejen får en mindsteløn i Danmark, der kommer til at gælde for alle dansker.
”Indslusningsløn behøver ikke kun være forbeholdt flygtninge. Heller ikke alle danskere er ifølge Joachim B. Olsen produktive nok til at kunne blive ansat til 110 kroner i timen”.


Info

John Hansen
Fællestillidsmand
Kontakt: 3052 6991

______


Børnefonden/
Fællesklubbens børn

BØRNEfonden støtter mere end 63.000 børn fra nogle af verdens fattigste lande til en lysere fremtid.

Læs mere her

 
 
 
 

Tilsigtede hverdagsfridage (1 maj, Grundlovsdag m.m.) Eksempler på udbetaling (2016-satser pr. 1. marts)
Vi har sejret ad helvede til!
Det er tankevækkende, hvordan vi kan være verdens lykkeligste nation og samtidig brænder vi ud som aldrig nogen sinde før med depressioner til følge.
Man skulle næsten tro at ”lykken er en depression”, men sådan er det langt fra.
”I gamle dage hyrede vi motivations eksperter for, at øge medarbejdernes produktivitet, I dag hyrer vi stresspsykologer for at samle folk op”
Danskerne er de mest produktive der findes.
For hver time en dansker arbejder skabers der en værdi af 425 kr. dette er 5,9 % mere end en svensker og 11,6 % mere end en tysker skaber af værdi.
Fællesklubbens Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage  Fællesklubbens på Danfoss Nyhedsbrev

Så tryk her

Du kan til enhver tid afmelde det.

Fællesklubben på Danfoss – 50 år
Den første protokol for tillidsmandsmøderne på Danfoss daterer sig til den 7. januar 1958. Den dækker de følgende syv års møder og forhandlinger og er udførligt skrevet af forskellige sekretærer. 
Fællestillidsmanden hed på det tidspunkt Jørgen Rasmussen og Asmus Bonde var sekretær, og dermed den som skrev protokollen fra de forskellige møder.
Fællesklubbens historie Fællesklubben på Danfoss, som vi kender den i dag, blev stiftet på en generalforsamling den 20. februar 1966 på Bjerggården i Sønderborg. Men forud var der gået flere år med tilløb til en fællesklub, som vi vil prøve at gengive lidt af her.
Tillidsmandsmøde i kantinen onsdag den 14. december 1960 Mødet var indkaldt for at få en afklaring på fællestillidsmandsspørgsmålet efter den så brat afdøde fællestillidsmand Jørgen Rasmussen. 
Læs hele jubilæumsskriftet her
Se billeder fra dagen her
Feriefondens feriehuse
Danfoss skifter fra Manpower til JKS.
Kære Vikar/kollegaer
Det er følgende i skal holde øje med ved Skift fra Manpower til JKS.
• Ancienniteten fra Manpower skal flytte med over.
• Lønnen skal være den samme.
• Overskydende Flex skal udbetales
• Frit valgs konto skal udbetales
• Har du ret til de 5 ferie fridage skal i aftale enten:
a) At få dem udbetalt eller
b) At få pengene overført til næste års ferie regnskab.

Har i spørgsmål, ønsker et løntjek eller andet, så kontakt jeres respektive tillidsrepræsentant eller også henvend jer i 3F, Metal eller DEF´s afdelinger.
Hilsen
Fællesklubben Nordborg
Industriens Pension bag mere grøn energi
Havvindmølleparken Gode Wind 2 er klar til at producere grøn energi svarende til elforbruget i mere end 260.000 husstande til glæde både for miljøet og medlemmerne i Industriens Pension.
Den første strøm er på vej i land fra den store Nordsø-havvindmøllepark Gode Wind 2, som Industriens Pension har investeret godt 940 mio. kr. i.
Det sker efter alle 42 møller nu er færdiginstalleret, og dermed er en vigtig milepæl rundet for havvindmølleparken, der kommer til at levere CO2-fri strøm svarende til det årlige elforbrug for mere end 260.000 husstande.
 
Information om regulering af minimumslønnen  
Til lønforhandlingen i 2015 indgik vi en 2 årige aftale.
Et af vores vigtige punkter, vi fik aftalt her var, at alle på Danfoss skulle kunne oppebære maksimum i dagpenge ved 
ledighed, dette gælder også for vores vikar.
Kort sagt vil det sige, fra d.1. januar 2016 vil mindstelønnen på Danfoss være 136,36 pr. time. Får man mindre en det
vil det automatisk blive reguleret fra denne dato.
Kilde: 3F, beregning af dagpenge
Myten:
Der er altid arbejde til dem der vil arbejde! ”Amen”
Det danske arbejdsmarked ervelfungerende, når det drejer sig omarbejdsløsheden blandt de langtidsledigei pct.. Danmark har den 3. laveste andel af langtidsledige, når vi sammenligneros med andre lande.
 

Feriefonden

 

Nye pris på udlejning af Sommerhus
Feriefonden har ændret prisen på udlejning af deres feriehus.

Skal du også på ferie i et af fællesklubbens sommerhuse?
For at tilgodese medlemmer af fællesklubbens er priserne på udlejning blevet reguleret.
Der vil fremover kun være 2 priser, nemlig en for højsæsonen som ligger fra uge 27 til 33 og så resten af året som vil blive betragtet som lavsæson.
Ved leje af et sommerhus er der i prisen inkluderet rengøring og el, og der er fri adgang til vandlandet for hele familien ligegyldig hvilket sommerhus der lejes
Er du i tvivl så er du velkommen til at kontakte Morten Hansen på tlf. 7488 6988 - +45 61 70 07 31
Se de nye priser ved at trykke her

Feriefondens folder kan hentes her

 


 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu