Fællesklubben på Danfoss

Gå til indhold

Hoved menu:

Fællesklubbens
tillidsrepræsentanter

Mandehørm skader samfundsøkonomien!
Hvis Leonardo Da Vinci og Albert Einstein var kvinder, ville verden måske have set anderledes ud.
3F’s har startet en ny tænketank med Focus på ligestilling og vækst. Målet er at finde nye muligheder til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder og samtidig holde fokus på vækst, ressourceudnyttelse, flere i job og en forbedret samfundsøkonomi.
Ser vi på de danske ledelsesgange er der meget lidt der minder om ligestilling og mangfoldighed, et ord som ”mandfoldighed” på toppen vil nok være mere betegnende for dagens virkelighed.
Men hvorfor er der så ikke mangfoldighed på topppen. Jeg tro det har noget med roller og fordomme at gøre. Når jeg eksempelvis fortæller mine kvindelige kollegaer om mit liv før jeg kom på Danfoss, at jeg kørte lastbil med påhæng, hvor jeg som anlægsgartner lagde op mod 10 tons fliser om dagen, så ser mine kollegaer chokeret på mig og udbryder ” du skulle have været et rigtigt mandfolk”. 
Jeg ser det som kvindekønnets særlige udgave af janteloven, som sandsynligvis er udsprunget fra dengang kvinderne var underlagt mændenes overherredømme. 
Løkkes møgplan 2025
Du skal arbejde til du er 70 år, det lyder helt tåbelig og uforsvarligt, set i betragtning af, hvordan arbejdssituationen ser ud, lige her og nu.
Dårligt arbejdsmiljø koster Danmark 60-80 mia. kr. om året i bl.a. sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste og der dør ca. 2.000 som følge af dårligt arbejdsmiljø. Det er ikke alene tab af konkurrence styrke, men også tab af velfærd. Ser man på gennemsnitsalderen på de danske arbejdspladser, så er den på ca. 50 år. Skal vi så arbejde til vi er 70 år gamle, så dør der ca.40.000 dygtige og kompetente lønmodtager inden de over hovedet, når deres pension. Det er 40.000 som efter sigende ikke kan erstattes, fordi der i forvejen er mangel på arbejdskraft.
I stedet for at fyre de over 100 medarbejder ved arbejdstilsynet skulle man hellere have ansat flere.
Havde det ikke været klogere at starte med at holde live i denne arbejdskraft, som vi jo har så hårdt brug for? Den høje gennemsnitsalder betyder også, at den gennemsnitslige medarbejder er kommet i en livsfase, hvor livet er begyndt, at tage mere ende det giver, nogle ville måske kalde den ”reparationsalderen”, hvor vi nu skal betale prisen for de vilde ungdomsår, det lyder ikke så pænt, men er det der kendetegner virkeligheden.


20. februar
Danfoss skifter fra Manpower til JKS.
Det er følgende i skal holde øje med ved Skift fra Manpower til JKS.
Læs det her
-------------------------
27. januar 2016
Information om regulering
af minimumslønnen.
Læs den her
Besøg fotoudstillingen af ”powerkvinderne” på
Alsion i Sønderborg: 4. okt. til 30. okt. 2016
SØNDAG-fotograf Stine Heilmann laver fotoudstilling til Women Deliver
I vinter rejste fotograf Stine Heilmann rundt i Asien og Afrika og fotograferede stærke, hårdtarbejdende kvinder i nogle af verdens mest fattige lande. I samarbejde med Dansk Industri var hun udvalgt til at skulle lave en fotoudstilling, der viser, hvilke vilkår disse kvinder lever under. Samtidig sætter udstillingen fokus på, hvilken forskel flere danske virksomheder gør i landene.
De er med i udstillingen
Udstillingen viser:
- Hvordan Danfoss tager hånd om kvinders tryghed og sikkerhed i Indien
- Hvorfor Froosh sætter fokus på fejlernæring i Malawi
- Hvordan Butler’s Choice forbedrer sundhed og uddannelse i Vietnam
- Fordele ved indførsel af en dansk arbejdsdag blandt de ansatte hos Orana A/S i Vietnam
- Hvorfor FMC Cheminova lærer indiske landsbykvinder at tjene egne penge
- Hvordan Toms skaber ligestilling i Ghanas kakaoplantager
- Læring hos AIAYU med at sætte Nepals kvinder i arbejde
- Hvordan AAK giver kvinder i Burkina Faso en bedre økonomi.
Klub 60 har fremgang.
For første gang i den tid jeg har været Tillidsrepræsentant (TR) er der en stigning i antallet af klubmedlemmer. I 2010 da jeg blev valgt til TR i L3 havde jeg over 100 fastansatte kollegaer, som jeg repræsenterede.
Siden 2010 har det kun været nedadgående med de fastansatte og det kan selvfølgelig også mærkes i klubkassen. Hver måned betaler hver klubmedlem 6 kr. ind til faglige aktiviteter og det er ikke meget, at gøre godt med. Her i starten af 2016 bundede vi med 68 medlemmer i klubben også kan man selv regne ud, hvor meget der er til fælles sjov og ballade.
I år er der for første gang fremgang i antallet af klubmedlemmer, der nu er steget til 71 kollegaer.
Den knap 1 % vækststigning vi havde sidste år har givet anledning til optimisme, hvor nogle af vores vikarer er blevet fastansat.David Krarup Buhayan Dam
Kundechef
30 30 80 87
dada@industrienspension.dk
Mød din pension – i Nordborg
Som en del af din overenskomst bliver der hver måned sat 12 % af din løn ind på din pensionsordning i Industriens Pension. Pengene går til pensionsopsparing og til at forsikre dig, hvis der sker noget alvorligt, inden du går på pension.
Men får du nok ud af pengene? Og har du de rigtige forsikringer?
Disse og mange andre spørgsmål får du svar på, når kundechef David Krarup Buhayan Dam
fra Industriens Pension kommer forbi til informationsmøde.
Onsdag d. 5/10: kl. 14.15 til 15.30 og igen kl. 20.30 til 22.00. Maikro M3.
Torsdag d. 6/10: kl. 14.15 til 15.30. Maikro M3.
Onsdag d. 26/10: kl. 14.15 til 15.30 og igen kl. 20.30 til 22.00. Maikro M3.
Torsdag d. 27/10: kl. 14.15 til 15.30. Maikro M4, (24 pladser).
Mødet er for alle klubmedlemmer.
Husk på det er et tilbud, så det er uden for arbejdstiden.
På gensyn
                                            

Nyt fra Fællesklubben.
Ved generalforsamlingen den 30. april 2016 blev der enighed om, at det pengebeløb på 10.000 kr. som fællesklubben fik ved 50 års jubilæum skulle bruges til, at lave en konkurrence, lignende OK konkurrencen, som vi havde for nogle år siden.
De 10.000 kr. bliver delt ud på 20 gavekort. Der vil blive afholdt 2 konkurrencer á 10 gavekort pr. gang.
  • Første gang den 1. september.
  • Anden gang 1. november.
Alle fællesklubbens medlemmer må og er velkommen til, at deltage.

Held og lykke
Fællesklubben


Chefer - pas godt på jeres vikar….
for lige henne om hjørnet kommer væksten og så skal I, på lige fod med andre danske virksomheder, ud og tiltrække den arbejdskraft  der skal håndtere væksten og sikre bundlinjen.
Her er det ikke nødvendigvis demder betaler den højeste løn eller har den bedste omdømme der hyrer den arbejdskraft, der skal bruges, men sandsynligvis dem, der tilbyder en fastansættelse.
Danmarks store udfordring på arbejdsmarked er den høje gennemsnitsalder, som nu er over 50 år
De unge under 40 år er dårligt repræsenteret, enten fordi de ikke er fødte eller fordi de ikke er der, hvor det er behov for dem. Ca. 10 % er over 60 år gamle i dag og har i løbet af de næste 2 år mulighed for, at gå på efterløn, når de ellers har tegnet en efterlønsordning.
Tryghed er det der står øverst på listen hos langt de fleste på arbejdsmarked.
Når der ikke er udsigt til en fastansættelse der, hvor de nu er, så er de, de første der vil forlade fabrikken når muligheden på fastarbejde tilbyder sig. 

Info

John Hansen
Fællestillidsmand
Kontakt: 3052 6991

______


Børnefonden/
Fællesklubbens børn

BØRNEfonden støtter mere end 63.000 børn fra nogle af verdens fattigste lande til en lysere fremtid.

Læs mere her

Uddannelse er fremtiden, benyt dig af muligheden Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for industrien.
Du har ret til at søge tilskud fra IKUF, når du i mindst 6 måneder har været ansat på en virksomhed, der er omfattet af en af følgende overenskomster: 
 

STAR: Ny registersamkøring med det offentlige er en succes
Nyt samarbejde sikrer langtidssyge medlemmer besked om udbetalinger i forbindelse med tab af erhvervsevne.
Det skal være slut med, at langtidssyge og invalide medlemmer går glip af udbetalinger på grund af uvidenhed om deres forsikring ved tab af erhvervsevne. Derfor har Industriens Pension indgået et helt nyt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at samkøre registre.
Overarbejde
Alt arbejde ud over din ugentlige arbejdstid skal normalt aflønnes som overtid.
Reglerne for overtidsbetaling og varsling er forskellige i overenskomsterne. 
Der kan desuden være regler for afspadsering.
Spørg din tillidsrepræsentant , hvilke regler der gælder på vores arbejdsplads.
Danmarks konkurrencedygtighed bliver misbrugt i et Fupnummer.
Både arbejdsgiver og arbejdstager bruger de samme ord, når de taler om konkurrencedygtighed, vækst, effektivisering, velstand, men de har ikke de samme mål.
Når lønmodtager taler om vækst og effektivisering handler det for os, at sætte prisen ned på varerne for at sætte gang i handlen der skal bidrage til vækst og velstand til hele den danske befolkning, der skal gør os til et konkurrencedygtigt land, hvor der er plads til alle.
Dette er ikke arbejdsgivernes mål, deres mål er ene og alene, at skabe profit til, at øge virksomhedsejernes egenkapital så de kan konkurrere om, hvem der skal være den rigeste mand i Danmark, EU eller i verden.
• I 2010 var der 400 mennesker der ejede ligeså meget som 3½ milliard af de fattigste.
• I 2016 er der 62 mennesker der ejer ligeså meget som 3½ milliard af de fattigste.
• I 2022 er der 1 menneske der ejer ligeså meget som 3½ milliard af de fattigste.

Vi har skruet tempoet op til et vanvids tempo uden, at skabe nogen værdi eller vækst. Vi har skabt en verden der dræner verdensbefolkningen for det kapital, der skal sætte gang i handlen/væksten.
Heller ikke den nye regering er der meget lykke at hente hos. I stedet for at indføre lover der stiller de Danske Arbejdsgiver til ansvaret, der masseproducerer nedslidte og udbrændte medarbejder der havner på overførselsindkomsten, så fyrer man over 100 medarbejder ved arbejdstilsynet for, at skjule hvor utrolig farlige de danske arbejdspladser er blevet, der koster 2000 dansker livet hvert år, de 1400 af stress, de vil gå over lig for, at nå deres mål, alt i konkurrencedygtighedens navn
Samtidig med har den borgelige regering afskaffer fattigdomsgrænsen for, at skjule den eksplosion af fattige danskere der er kommet og vil komme, når først Working Poor er blevet implementeret. For at nævne det sidste eksempel, så prøver de, at indføre indslusningsløn til flugtningerne på 70 kr. i timen og lykkes dette vil det betyde, at vi af bagvejen får en mindsteløn i Danmark, der kommer til at gælde for alle dansker.
”Indslusningsløn behøver ikke kun være forbeholdt flygtninge. Heller ikke alle danskere er ifølge Joachim B. Olsen produktive nok til at kunne blive ansat til 110 kroner i timen”.


 
 
 
 

Tilsigtede hverdagsfridage (1 maj, Grundlovsdag m.m.) Eksempler på udbetaling (2016-satser pr. 1. marts)
Vi har sejret ad helvede til!
Det er tankevækkende, hvordan vi kan være verdens lykkeligste nation og samtidig brænder vi ud som aldrig nogen sinde før med depressioner til følge.
Man skulle næsten tro at ”lykken er en depression”, men sådan er det langt fra.
”I gamle dage hyrede vi motivations eksperter for, at øge medarbejdernes produktivitet, I dag hyrer vi stresspsykologer for at samle folk op”
Danskerne er de mest produktive der findes.
For hver time en dansker arbejder skabers der en værdi af 425 kr. dette er 5,9 % mere end en svensker og 11,6 % mere end en tysker skaber af værdi.
Fællesklubbens Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage  Fællesklubbens på Danfoss Nyhedsbrev

Så tryk her

Du kan til enhver tid afmelde det.

Fællesklubben på Danfoss – 50 år
Den første protokol for tillidsmandsmøderne på Danfoss daterer sig til den 7. januar 1958. Den dækker de følgende syv års møder og forhandlinger og er udførligt skrevet af forskellige sekretærer. 
Fællestillidsmanden hed på det tidspunkt Jørgen Rasmussen og Asmus Bonde var sekretær, og dermed den som skrev protokollen fra de forskellige møder.
Fællesklubbens historie Fællesklubben på Danfoss, som vi kender den i dag, blev stiftet på en generalforsamling den 20. februar 1966 på Bjerggården i Sønderborg. Men forud var der gået flere år med tilløb til en fællesklub, som vi vil prøve at gengive lidt af her.
Tillidsmandsmøde i kantinen onsdag den 14. december 1960 Mødet var indkaldt for at få en afklaring på fællestillidsmandsspørgsmålet efter den så brat afdøde fællestillidsmand Jørgen Rasmussen. 
Læs hele jubilæumsskriftet her
Se billeder fra dagen her
Feriefondens feriehuse
Danfoss skifter fra Manpower til JKS.
Kære Vikar/kollegaer
Det er følgende i skal holde øje med ved Skift fra Manpower til JKS.
• Ancienniteten fra Manpower skal flytte med over.
• Lønnen skal være den samme.
• Overskydende Flex skal udbetales
• Frit valgs konto skal udbetales
• Har du ret til de 5 ferie fridage skal i aftale enten:
a) At få dem udbetalt eller
b) At få pengene overført til næste års ferie regnskab.

Har i spørgsmål, ønsker et løntjek eller andet, så kontakt jeres respektive tillidsrepræsentant eller også henvend jer i 3F, Metal eller DEF´s afdelinger.
Hilsen
Fællesklubben Nordborg
Industriens Pension bag mere grøn energi
Havvindmølleparken Gode Wind 2 er klar til at producere grøn energi svarende til elforbruget i mere end 260.000 husstande til glæde både for miljøet og medlemmerne i Industriens Pension.
Den første strøm er på vej i land fra den store Nordsø-havvindmøllepark Gode Wind 2, som Industriens Pension har investeret godt 940 mio. kr. i.
Det sker efter alle 42 møller nu er færdiginstalleret, og dermed er en vigtig milepæl rundet for havvindmølleparken, der kommer til at levere CO2-fri strøm svarende til det årlige elforbrug for mere end 260.000 husstande.
 
Information om regulering af minimumslønnen  
Til lønforhandlingen i 2015 indgik vi en 2 årige aftale.
Et af vores vigtige punkter, vi fik aftalt her var, at alle på Danfoss skulle kunne oppebære maksimum i dagpenge ved 
ledighed, dette gælder også for vores vikar.
Kort sagt vil det sige, fra d.1. januar 2016 vil mindstelønnen på Danfoss være 136,36 pr. time. Får man mindre en det
vil det automatisk blive reguleret fra denne dato.
Kilde: 3F, beregning af dagpenge
Myten:
Der er altid arbejde til dem der vil arbejde! ”Amen”
Det danske arbejdsmarked ervelfungerende, når det drejer sig omarbejdsløsheden blandt de langtidsledigei pct.. Danmark har den 3. laveste andel af langtidsledige, når vi sammenligneros med andre lande.
 

Feriefonden

 

Nye pris på udlejning af Sommerhus
Feriefonden har ændret prisen på udlejning af deres feriehus.

Skal du også på ferie i et af fællesklubbens sommerhuse?
For at tilgodese medlemmer af fællesklubbens er priserne på udlejning blevet reguleret.
Der vil fremover kun være 2 priser, nemlig en for højsæsonen som ligger fra uge 27 til 33 og så resten af året som vil blive betragtet som lavsæson.
Ved leje af et sommerhus er der i prisen inkluderet rengøring og el, og der er fri adgang til vandlandet for hele familien ligegyldig hvilket sommerhus der lejes
Er du i tvivl så er du velkommen til at kontakte Morten Hansen på tlf. 7488 6988 - +45 61 70 07 31
Se de nye priser ved at trykke her

Feriefondens folder kan hentes her

 


 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu