AMR brug dem

Fællesklubben på Danfoss

Fælles tillidsmand

John Hansen

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil:

Epost:

 

Feriefonden på Danfoss

Administrator

Morten Hansen

L3 V41

Nordborgvej 81

Mobil: 6170 0731

Epost: Tryk her

 

Hjælpekassen på Danfoss

Formand

Henrik Brøndum

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil: 2070 0384

Epost: Tryk her

 

Konsulent i fællesklubben

Tillidsmand

Lars Grau

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil:

Epost:

 

Fællesklubben på Danfoss - E1K N70 - Nordborgvej 81 - 6430 Nordborg

FÆLLESKLUBBEN

Arbejdsmiljørepræsentanten - Brug dem

Hvordan kan jeg bruge min arbejdsmiljørepræsentant?

 

Vil du tage dit eget arbejdsmiljø alvorligt, så har du gode muligheder, når én af dine kolleger er arbejdsmiljørepræsentant

 

Som kollega til en arbejdsmiljørepræsentant kan du:

 

Tale med vedkommende om dit arbejdsmiljø, også det psykiske

Fortælle om forhold, der bør undersøges (støjniveau, kemiske produkter, arbejdsstillinger, træk, ventilation m.m.)

Komme med forslag til emner, du mener, I bør tale om i fællesskab (samarbejdet, omgangstone, mobning, anerkendelse i hverdagen m.m.)

Stille din viden og dine forslag til rådighed, når der skal søges løsninger på konkrete problemer eller laves udviklingsplaner

Få besvaret spørgsmål omkring love og regler på arbejdsmiljøområdet

Hold sammen som kolleger

 

Den bedste repræsentant er den, der oplever kollegernes interesse og er sikker på kollegernes mandat og opbakning.

Der kan være mange interesser på spil, og alle kan ikke altid få det, som de ønsker, men i dialog skabes de bedste muligheder for at forskelligheder ikke medfører splittelse, men måske kan benyttes til at udvikle endnu bedre forslag.

 

Som kolleger til en arbejdsmiljørepræsentant skal I derfor:

Sørge for at få afklaret hvad I som gruppe mener

Være med til at klæde vedkommende på, når hun/han går til møder

Deltage i de møder, hvor repræsentanten giver tilbagemelding om, hvad der sker

Deltage når emner af relevans for jeres arbejdsmiljø er på dagsordenen

Arbejdsmiljørepræsentant

Din arbejdsmiljørepræsentant sikrer din indflydelse ved at indgå i samarbejdet med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

De opgaver din arbejdsmiljø- repræsentant skal arbejde med, er i udgangspunktet defineret i en bekendtgørelse til arbejds - miljøloven

Læs mere

 

Hvordan kan jeg bruge min arbejdsmiljørepræsentant?

Vil du tage dit eget arbejdsmiljø alvorligt, så har du gode muligheder, når én af dine kolleger er arbejdsmiljørepræsentant

Gør det til et fælles mål at bakke op om jeres AMR

I en travl hverdag kan man fristes til at gøre tingene, som de umiddelbart synes nemmest