Links

Fællesklubben på Danfoss

Fælles tillidsmand

John Hansen

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil:

Epost:

 

Feriefonden på Danfoss

Administrator

Morten Hansen

L3 V41

Nordborgvej 81

Mobil: 6170 0731

Epost: Tryk her

 

Hjælpekassen på Danfoss

Formand

Henrik Brøndum

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil: 2070 0384

Epost: Tryk her

 

Konsulent i fællesklubben

Tillidsmand

Lars Grau

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil:

Epost:

 

Fællesklubben på Danfoss - E1K N70 - Nordborgvej 81 - 6430 Nordborg

Anmeldelse af arbejdsulykker - EASY

Når der er sket en arbejdsulykke på virksomheden, har I som arbejdsgivere pligt til at anmelde den digitalt senest ni dage efter skadelidtes første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

 

 

Om Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 klagesager hvert år. Vi udarbejder også undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden og bidrager til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Om os

Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet, koordinerer praksis over hele landet og bidrager med viden om udviklingen på velfærdsområdet.

 

 

Velkommen til AM-butikken

Her kan du bestille nogle af de bøger og materialer, du tidligere har købt i Arbejdsmiljøbutikken.

Det drejer sig primært om bøgerne Fakta om arbejdsmiljø og Arbejdsmiljø i dansk byggeri. Men også Materialepakken til arbejdsmiljøuddannelsen, Arbejdsmiljøloven samt en række bekendtgørelser og At-vejledninger.

Se alle udgivelserne under "Produkter".

Arbejdsmiljørepræsentant

Din arbejdsmiljørepræsentant sikrer din indflydelse ved at indgå i samarbejdet med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

De opgaver din arbejdsmiljø- repræsentant skal arbejde med, er i udgangspunktet defineret i en bekendtgørelse til arbejds - miljøloven

Læs mere

 

Hvordan kan jeg bruge min arbejdsmiljørepræsentant?

Vil du tage dit eget arbejdsmiljø alvorligt, så har du gode muligheder, når én af dine kolleger er arbejdsmiljørepræsentant

Gør det til et fælles mål at bakke op om jeres AMR

I en travl hverdag kan man fristes til at gøre tingene, som de umiddelbart synes nemmest

Gør det til et fælles mål at bakke op om jeres arbejdsmiljørepræsentant

 

I en travl hverdag kan man fristes til at gøre tingene, som de umiddelbart synes nemmest, f.eks. lade sikkerhedsudstyr ligge eller køre en truck man ikke har kendskab til. Det kan også ske, at sygdom, fravær i forbindelse med møder eller kursus, travlhed, manglende vikardækning og lignende kan give sig udslag i frustration, der rettes mod de(n) fraværende og ikke mod planlægningen på arbejdspladsen eller andet, der er mere afgørende end at en kollega er fraværende.

 

Her er det vigtigt, at i som kolleger står sammen om:

I ikke vil nedslides og derfor vil følge retningslinjer for at undgå dette

At frustration over for meget travlhed i fællesskab og via AMR for taget kontakt til daglig leder

At sikre at jeres AMR er talsmand for problemstillinger, der hindrer kollegernes sikkerhed og sundhed

 

 

Anmeldelse af arbejdsulykker - EASY

Når der er sket en arbejdsulykke på virksomheden, har I som arbejdsgivere pligt til at anmelde den digitalt senest ni dage efter skadelidtes første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

 

Anmeldelse af arbejdsulykker - EASY

Når der er sket en arbejdsulykke på virksomheden, har I som arbejdsgivere pligt til at anmelde den digitalt senest ni dage efter skadelidtes første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

 

GODE LINKS

Find links til dit daglige arbejde, gode hjemmesider og andet der henviser

til fagligt arbejde.