Tilskud

Tilskud

Hjælpekassen har bl.a. til formål at yde økonomisk hjælp til de af

Hjælpekassens nyansatte medlemmer der ikke kan oppebære fuld løn

under sygdom.

Hjælpekassens medlemmer kan endvidere efter gældende regler få

økonomisk hjælp til behandling hos kiropraktor, fysioterapeut samt

alternativ behandling.

Hjælpekassen har tegnet en gruppelivsforsikring, der dækker alle medlemmer. Gruppelivsforsikringen er for nuværende på kr.230.000.

Der er også mulighed for begravelseshjælp, hvis ægtefællen skulle gå

bort. Begravelseshjælpen er for øjeblikket på kr. 30.000.

Såfremt du ikke er gift, og du ønsker at tilgodese din samlever eller andre

med hensyn til gruppelivsforsikringssummen skal der udfærdiges en

såkaldt begunstigelseserklæring.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller formanden for Hjælpekassen

Ydelser

For medlemmer under 6 mdr. anciennitet

Ved sygdom eller ulykke i mindst sammenhængende 3 uger kan du

mod ansøgning få kr. 50,- pr. sygedag (max. 5000,- kr.).

Ved sygdom eller ulykke over 6 mdr., ydes der mod ansøgning ekstra

hjælp på max. 3.000,- kr.

For alle medlemmer

Har du været til behandling ved kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut

eller anden alternativ behandler (ifølge vore vedtægter), kan du mod

ansøgning få refunderet op til 1.800,- kr. af regningen indenfor 1

kalenderår. Seneste aflevering af ansøgning er 31. januar.

Få hjælp til at finde en behandler hos din

tillidsrepræsentant eller på vores hjemmeside

Fratræder du og begynder på en ny arbejdsplads, hvor der ikke findes

en gruppelivsordning, er der mulighed for at fortsætte i en

gruppelivsordning.

Kontakt formanden for Hjælpekassen

Kontakt:

Formand: Henrik Brøndum, tlf. 20 70 03 84

Næstformand: Randi Ørebro, tlf. 29 70 69 65

Kasserer: Jens B. Andersen, tlf. 21 78 83 82

Hjælpekassens historie

Hjælpekassen er stiftet den 15. Januar 1943.

Den er en sammenslutning af alle produktionsmedarbejdere på Danfoss.

Læs mere

Tilskud

Tilskud til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og alternative behandlere

Kiropraktor......

Læs mere


Bestyrelsen

Har du spørgsmål du skla have svar på er du altid velkommen til at kontakte et medlem af besstyrelsen

Læs mere

GODE LINKS

Find links til behandlere der ydes støtte til gennem hjælpekassen

Læs mere

Fællesklubben på Danfoss

Fælles tillidsmand

Morten Hansen

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil:6170 0731

Epost: Tryk her


Feriefonden på Danfoss

Administrator

Morten Hansen

L3 V41

Nordborgvej 81

Mobil: 6170 0731

Epost: Tryk her


Hjælpekassen på Danfoss

Formand

Henrik Brøndum

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil: 2070 0384

Epost: Tryk her


Konsulent i fællesklubben

Tillidsmand

Lars Grau

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Tlf.: 7488 3505

Epost:


Fællesklubben på Danfoss - E1K N70 - Nordborgvej 81 - 6430 Nordborg