Arbejdsmiljørepræsentant

FÆLLESKLUBBEN

Arbejdsmiljørepræsentanten


GODE LINKS

Find links til dit daglige arbejde, gode hjemmesider og andet der henviser

til fagligt arbejde.

Læs mere
Arbejdsmiljørepræsentant

Din arbejdsmiljørepræsentant sikrer din indflydelse ved at indgå i samarbejdet med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Dette gælder både i forhold til konkrete problemer og i forhold til at arbejde med en fremadrettet arbejdsmiljøindsats

Din arbejdsmiljørepræsentant er valgt af  kolleger på arbejdspladsen.

Hvorfor er det godt med en arbejdsmiljørepræsentant?

Det, at du har en arbejdsmiljørepræsentant betyder:

At du har en repræsentant, der er med til at sikre dig medindflydelse og medbestemmelse omkring arbejdsmiljøforhold i forhold til ledelsen.

At du har en repræsentant, der er med til at sikre at arbejdspladsens arbejdsmiljø tages alvorligt nu og i forbindelse med omorganisering, nyindkøb, ombygning m.m.

At du har en repræsentant, der kontrollerer, at arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres forsvarligt

At du har en repræsentant, der i samarbejde med ledelsen, vil forholde sig til jeres arbejdsforhold og være talsmand for at der handles i positiv retning.

At arbejdsskader registreres, dokumenteres og anmeldes, og forebyggelse iværksættes.

At jeres viden/erfaring og idéer til et bedre arbejdsmiljø kan blive inddraget i diverse beslutninger.

At forhold som stress, nedslidning, ondt i ryggen, støjproblemer, helbredsproblemer ifbm. skifteholdsarbejde, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, indretning, sygefravær osv.  bliver betragtet som arbejdspladsens problem – og ikke den enkeltes.

Uddannelse giver styrke

For at sikre at din arbejdsmiljørepræsentant kan matche ledelsen, samt repræsentere dig bedst, tilbydes alle der er medlem af et LO forbund kurser er opkvalificerer din AMR's viden.

Brug den, kun sammen kan i skabe resultater.
Arbejdsmiljørepræsentant

Din arbejdsmiljørepræsentant sikrer din indflydelse ved at indgå i samarbejdet med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere
Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

De opgaver din arbejdsmiljø- repræsentant skal arbejde med, er i udgangspunktet defineret i en bekendtgørelse til arbejds - miljøloven

Læs mere

Hvordan kan jeg bruge min arbejdsmiljørepræsentant?

Vil du tage dit eget arbejdsmiljø alvorligt, så har du gode muligheder, når én af dine kolleger er arbejdsmiljørepræsentant

Læs mereGør det til et fælles mål at bakke op om jeres AMR

I en travl hverdag kan man fristes til at gøre tingene, som de umiddelbart synes nemmest

Læs mere

Stress

Stress er en naturlig reaktion i kroppens nervesystem, når vi bliver udsat for større belastninger. Normalt er det ikke skadeligt at være stresset i en kort periode

Læs mere her

121

GODE LINKS

Find links til dit daglige arbejde, gode hjemmesider og andet der henviser

til fagligt arbejde.

Læs mere

Fællesklubben på Danfoss

Fælles tillidsmand

Morten Hansen

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil:6170 0731

Epost: Tryk her


Feriefonden på Danfoss

Administrator

Morten Hansen

L3 V41

Nordborgvej 81

Mobil: 6170 0731

Epost: Tryk her


Hjælpekassen på Danfoss

Formand

Henrik Brøndum

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Mobil: 2070 0384

Epost: Tryk her


Konsulent i fællesklubben

Tillidsmand

Lars Grau

E1 KN 70

Nordborgvej 81

Tlf.: 7488 3505

Epost:


Fællesklubben på Danfoss - E1K N70 - Nordborgvej 81 - 6430 Nordborg