tryk her

Hjælpekassen


For produktionsmedarbejdere

HJÆLPEKASSENS HISTORIE

Hjælpekassen er stiftet den 15. Januar 1943.

Den er en sammenslutning af alle produktionsmedarbejdere på Danfoss.

Vi holder primært til i det sønderjyske og især det alsiske, hvor vi har den største koncentration af medlemmer.


Hjælpekassen har bl.a. til formål at yde økonomisk hjælp til de af hjælpekassens medlemmer der ikke kan oppebære fuld løn under sygdom, typisk nyansatte.

Hjælpen gives efter 3 ugers sammenhængende sygdom og maks. 12 måneder.


Hjælpekassens medlemmer kan endvidere efter gældende regler få økonomisk hjælp til behandling hos kiropraktor, fysioterapeut samt alternativ behandling.

Se her nærmere under ” Behandlere.


Hjælpekassen har tegnet en gruppelivsforsikring, der dækker alle medlemmer til man fylder 67 år og kræver ingen helbredsattest..

YDELSER  (for korrekt ydelser; se hjælpekassens hjemmeside)

For medlemmer under 6 mdr. anciennitet

Ved sygdom eller ulykke i mindst sammenhængende 3 uger kan du

mod ansøgning få kr. 50,- pr. sygedag (max. 5000,- kr.).

Ved sygdom eller ulykke over 6 mdr., ydes der yderligere mod ansøgning ekstra

hjælp på max. 3.000,- kr.

For alle medlemmer

Har du været til behandling ved kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut

eller anden alternativ behandler (ifølge vore vedtægter), kan du mod

ansøgning få refunderet op til 2.000,- kr. af regningen indenfor 1

kalenderår. Seneste aflevering af ansøgning er 31. januar.

Få hjælp til at finde en behandler hos din

tillidsrepræsentant eller på vores hjemmeside

Fratræder du og begynder på en ny eller anden arbejdsplads end Danfoss, kan du ikke medtage begravelseshjælpeordning

TILSKUD (for korrekt tilskud; se hjælpekassens hjemmeside)

Hjælpekassen har bl.a. til formål at yde økonomisk hjælp til de af

Hjælpekassens nyansatte medlemmer der ikke kan oppebære fuld løn

under sygdom.

Hjælpekassens medlemmer kan endvidere efter gældende regler få

økonomisk hjælp til behandling hos kiropraktor, fysioterapeut samt

alternativ behandling.

Hjælpekassen har en begravelseshjælpeordning, der dækker alle medlemmer. Medlemsdækningen er for nuværende på 100.000, kr.

Der er også mulighed for begravelseshjælp, hvis ægtefællen/samleveren skulle gå

bort. Dækningen er for øjeblikket på 15.000 kr.

Såfremt du ikke er gift, og du ønsker at tilgodese din samlever eller andre

med hensyn til dækningssummen, skal der udfærdiges en

såkaldt begunstigelseserklæring.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller formanden for Hjælpekassen

KONTAKT

Formand: Henrik Brøndum, tlf. 20 70 03 84

Næstformand: Randi Ørebro, tlf. 29 70 69 65

Kasserer: Jens B. Andersen, tlf. 21 78 83 82