tryk her

Fællesklubbens historie

Fællesklubben på Danfoss er i sin nuværende form stiftet den 20. februar 1966.

Før den tid, var der også en Fællesklub på Danfoss, men da var ikke alle timelønnede med i klubben som nu.

Fællesklubbens formue er grundlagt dels igennem et beløb ved overgang til 14 dages løn i 1963, og dels igennem en gave på 250.000 kr. skænket af afdøde fabrikant Mads Clausen i forbindelse med hans 60 års fødselsdag i 1965.

Fællesklubben er en selvejende institution, der disponerer over de faciliteter og den formue, der til enhver tid er til rådighed.

Fællesklubbens faciliteter består af Feriefonden , ferieboliger og medlemsbladet Fælles Nyt.

Feriefonden og Fælles Nyt ledes af bestyrelsen i Fællesklubben på Danfoss.

Fælles Nyt gennem et administrerende bladudvalg.