tryk her

Fællestillidsrepræsentanter igennem tiden

???? – 1960                         Jørgen Rasmussen

1960 – 1962                        H. C. Hansen

1962 – 1966                        C. W. Führing Sørensen

1966 – 1968                        Juel Koert Andersen

1968 – 1976                        Chr. Petersen

1976 – 1980                        Henning Wendelboe

1980 – 1985                        Aksel Bloch Simonsen

1985 – 1997                        Bent Mogens Christensen

1997 – 1998                        Mathias Grau

1999 – 2006                        Svend Aage Hansen

2006 – 2014                        Gunnar Jensen

2014 – 2019                        John Schelde Hansen

2019 – 2022                        Morten Hansen

2022 -                                  Lars Grau

Fællesklubbens historie

Fællesklubben på Danfoss er i sin nuværende form stiftet den 20. februar 1966.

Før den tid, var der også en Fællesklub på Danfoss, men da var ikke alle timelønnede med i klubben som nu.

Fællesklubbens formue er grundlagt dels igennem et beløb ved overgang til 14 dages løn i 1963, og dels igennem en gave på 250.000 kr. skænket af afdøde fabrikant Mads Clausen i forbindelse med hans 60 års fødselsdag i 1965.

Fællesklubben er en selvejende institution, der disponerer over de faciliteter og den formue, der til enhver tid er til rådighed.

Fællesklubbens faciliteter består af Feriefonden , ferieboliger og medlemsbladet Fælles Nyt.

Feriefonden og Fælles Nyt ledes af bestyrelsen i Fællesklubben på Danfoss.

Fælles Nyt gennem et administrerende bladudvalg.