tryk her

Arbejdsmiljø


Brug din AMR

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - AMR

Din arbejdsmiljørepræsentant sikrer din indflydelse ved at indgå i samarbejdet med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Dette gælder både i forhold til konkrete problemer og i forhold til at arbejde med en fremadrettet arbejdsmiljøindsats

Din arbejdsmiljørepræsentant er valgt af  kolleger på arbejdspladsen.

Hvorfor er det godt med en arbejdsmiljørepræsentant?

Det, at du har en arbejdsmiljørepræsentant betyder:

At du har en repræsentant, der er med til at sikre dig medindflydelse og medbestemmelse omkring arbejdsmiljøforhold i forhold til ledelsen.

At du har en repræsentant, der er med til at sikre at arbejdspladsens arbejdsmiljø tages alvorligt nu og i forbindelse med omorganisering, nyindkøb, ombygning m.m.

At du har en repræsentant, der kontrollerer, at arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres forsvarligt

At du har en repræsentant, der i samarbejde med ledelsen, vil forholde sig til jeres arbejdsforhold og være talsmand for at der handles i positiv retning.

At arbejdsskader registreres, dokumenteres og anmeldes, og forebyggelse iværksættes.

At jeres viden/erfaring og idéer til et bedre arbejdsmiljø kan blive inddraget i diverse beslutninger.

At forhold som stress, nedslidning, ondt i ryggen, støjproblemer, helbredsproblemer ifbm. skifteholdsarbejde, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, indretning, sygefravær osv.  bliver betragtet som arbejdspladsens problem – og ikke den enkeltes.

Uddannelse giver styrke

For at sikre at din arbejdsmiljørepræsentant kan matche ledelsen, samt repræsentere dig bedst, tilbydes alle der er medlem af et LO forbund kurser er opkvalificerer din AMR's viden.

Brug den, kun sammen kan i skabe resultater.

BAK OP OM DIN AMR

Gør det til et fælles mål at bakke op om jeres arbejdsmiljørepræsentant


I en travl hverdag kan man fristes til at gøre tingene, som de umiddelbart synes nemmest, f.eks. lade sikkerhedsudstyr ligge eller køre en truck man ikke har kendskab til. Det kan også ske, at sygdom, fravær i forbindelse med møder eller kursus, travlhed, manglende vikardækning og lignende kan give sig udslag i frustration, der rettes mod de(n) fraværende og ikke mod planlægningen på arbejdspladsen eller andet, der er mere afgørende end at en kollega er fraværende.


Her er det vigtigt, at i som kolleger står sammen om:

I ikke vil nedslides og derfor vil følge retningslinjer for at undgå dette

At frustration over for meget travlhed i fællesskab og via AMR for taget kontakt til daglig leder

At sikre  at jeres AMR er  talsmand for problemstillinger, der hindrer kollegernes sikkerhed og sundhed

BRUG DIN AMR

Hvordan kan jeg bruge min arbejdsmiljørepræsentant?


Vil du tage dit eget arbejdsmiljø alvorligt, så har du gode muligheder, når én af dine kolleger er arbejdsmiljørepræsentant


Som kollega til en arbejdsmiljørepræsentant kan du:


Tale med vedkommende om dit arbejdsmiljø, også det psykiske

Fortælle om forhold, der bør undersøges (støjniveau, kemiske produkter, arbejdsstillinger, træk, ventilation m.m.)

Komme med forslag til emner, du mener, I bør tale om i fællesskab (samarbejdet, omgangstone, mobning, anerkendelse i hverdagen m.m.)

Stille din viden og dine forslag til rådighed, når der skal søges løsninger på konkrete problemer eller laves udviklingsplaner

Få besvaret spørgsmål omkring love og regler på arbejdsmiljøområdet

Hold sammen som kolleger


Den bedste repræsentant er den, der oplever kollegernes interesse og er sikker på kollegernes mandat og opbakning.

Der kan være mange interesser på spil, og alle kan ikke altid få det, som de ønsker, men i dialog skabes de bedste muligheder for at forskelligheder ikke medfører splittelse, men måske kan benyttes til at udvikle endnu bedre forslag.


Som kolleger til en arbejdsmiljørepræsentant skal I derfor:

Sørge for at få afklaret hvad I som gruppe mener

Være med til at klæde vedkommende på, når hun/han går til møder 

Deltage i de møder, hvor repræsentanten giver tilbagemelding om, hvad der sker

Deltage når emner af relevans for jeres arbejdsmiljø er på dagsordenen

AMR OPGAVER

De opgaver din arbejdsmiljørepræsentant skal arbejde med, er i udgangspunktet defineret i en bekendtgørelse til arbejdsmiljøloven


Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver omfatter bl.a.:

APV, som er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet 

Planlægning, som handler om at bidrage i forbindelse med ændringer i organisering af arbejdet og i forbindelse med byggeri 

Kontrol, som handler om at holde øje med arbejdsmiljøet i dagligdagen 

Forebyggelse, som handler om at sikre kontrol med tilrettelæggelsen af arbejdet så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

Registrering, anmeldelse af tilløb til ulykker og analyse af ulykker 

Samspil med dig og dine kolleger


Arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsvilkår

Ifølge loven skal din repræsentant have den fornødne tid til at udføre sine opgaver som sikrer et forsvarligt arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiverens og den lokale ledelses ansvar at sikre der kan bruges den fornødne tid.

En AMR behøver derfor ikke at frygte for sit job, når hun/han taler sine kollegaers sag.